کلید واژه: "شهادت امام رضا"

می ترسم از صفای حرم با خبرشود...!

این آفتاب مشرقی بی کسوف را / ای ماه سجده آر و بسوزان خسوف را «لاتقربوا الصلاه»* مخوان و بهم مزن / این مستی، بهم زده نظم صفوف را نقاره ها به رقص کشند اهل زهد را / شاعر کند خیال تو هر فیلسوف را می ترسم از صفای حرم با خبرشود / حاجی و نیمه کاره گزارد وقوف… بیشتر »