کلید واژه: "دانش از زبان امام علی"

ارزش دانشمند ودانش از زبان امام علی (ع)

  ارزش دانشمند ودانش از زبان امام علی (ع) * ارزش علم و تفاوت افراد عالم و غیر عالم : کاش میدانستم کسیکه از علم بی نصیب مانده چه چیز بدست آورده است. و آنکس که از علم بهره مند شده چه چیز بدست نیاورده است. منبع : شرح ابن ابی الحدید ، جلد 20 ، ص،299 *… بیشتر »