کلید واژه: "انسان محبوب"

محبوبترین بنده نزد خدااز نگاه امام علی (ع)

امام علی(ع)این طور مومنان و بندگان شایسته خدا را وصف می کند و می فرماید:ای بندگان خدا، همانا بهترین و محبوبترین بنده نزد خداوند، کسی است که خدا او را در پیکار با نفس یاری داده است. آن کس که جامه زیرین او اندوه و لباس رویینش ترس از خداست .چراغ هدایت در… بیشتر »
 
مسابقه وبلاگ نویسی حمایت از کالای ایرانی