لقمه ي حرام

به يكديگر لقمه هاي زشت ندهيد :"و لا تنابزوا بالألقاب “حجرات /11

سخن گفتن

زنان با عشوه و ناز حرف نزنند مبادا مورد طمع بيمار دلان قرار گيرند ؛

(فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض . احزاب /32)

مواظب باشيد

مواظب باشيد برخي سخنان ، باعث دلتنگي ديگران مي شود ؛

« ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون » حجر/97

هشدارهاي سخن گفتن

1.آنچه را نمي دانيد نگوييد گناهش نزد خدا بزرگ است : «و تقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم و تحسبونه هينا و هو عند الله عظيم » نور/15

2. چرا مي گوييد آنچه را عمل نمي كنيد : «لم تقولون ما لا تفعلون » صف/2

3. آنچه را در دل نداريد بر زبان جاري نكنيد .(دل و زبانتان يكي باشد):«يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم»‌ال عمران/167

4.خداوند صدا بر عيب ديگران بلند كردن را دوست ندارد : «لا يحب الله الجهر بالسوء من القول » نساء/148

5. مواظب باشيد برخي سخنان ، ديگران را غمگين مي سازد :‌«قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون »انعام/33

مردانگي در كلام پيامبر (ص):

نقل كرده اند :در نزد پيامبر (ص)مردي را ستايش مي كردند و مي گفتند : او مردي نيرو مند و قوي است با هر كس كه كشتي بگيرد او را بر زمين مي زد و مي تواند هر كس را در كشتي شكست بدهد .

پيامبر (ص)فرمودند : قوي و شجاع كسي است كه بر خشم خود پيروز شود نه ان كه كسي را شكست دهد .

 

زيبا شفيعي،انديشه هاي ماندگار، قم ،اجر، 1387،ص108

مثبت انديشي

 يكي از عوامل موفقيت ،نگرش و تفكر مثبت به زندگي و آينده است . مثبت انديشي ،يعني مطالعه تاريخ ،عبرت اندوزي ،پر هيز از اشتباه و تلاش براي سا زندگي فرداي بهتر :

پي آمدهاي  مثبت انديشي

خود سازي،

 

رويارويي با دشواريها،

آرامش و نشاط،

 

رسيدن به هدف ،

ساختن جامعه،

 

تغيير در جهت مثبت،

تأمين بهداشت رواني،

اميدواري،

 

درك عميق

 

 

يك سبد فرصت،، جعفر شيخ الا سلام ،قم ،بوستان كتاب، 1387،ص 34 .

 

 

 
ایده های درآمد زا