آیا از نعمت نماز تشکر می‌کنیم؟!

امام رضا علیه السلام می‌فرماید:

حداقل تشکر بنده از خداوند برای توفیق خواندن نماز واجبش این است که در سجده بعد از نماز بگوید:

شكْراً لِلهِ شُكْراً لِلهِ شُكْراً لِلهِ

از حضرت سؤال شد که معنای این گفته چیست؟ فرمود:

با این سجده می‌گوید این تشکر من است از خدا به جهت اینکه موفقم کرد تا به خدمتش برسم و نماز واجب را به‏ جای آورم.

 

منبع:
وسائل الشيعه، ج‏لد۷، صفحه۶، حدیث۱

صلی الله علیک یا ابا عبدالله

از محضر امام صادق (علیه السلام) سوال شد:

فدایت شوم بسیار می شود که یادی از امام حسین (علیه السلام) می کنم در آن هنگام چه بگویم؟

حضرت فرمودند: سه مرتبه بگویید: صلی الله علیک یا ابا عبدالله

که سلام به آن حضرت از دور و نزدیک به او می رسد.

منبع:

اصول کافی

فضيلت تلاوت قرآن

يكى از وصاياى رسول اكرم، صلى الله عليه و آله، وصيت به تلاوت قرآن است. و فضل تلاوت و حفظ و حمل و تمسك و تعلم و مداومت و مزاولت و تدبر در معانى و اسرار آن بيش از آن است كه به فهم قاصر ما درست آيد. و آنچه از اهل بيت عصمت، عليهم السلام، در خصوص آن وارد شده است در اين اوراق نگنجد، و ما به بعض آن قناعت كنيم.

حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: قرآن عهد خداوند است به سوى بندگان، همانا سزاوار است كه هر مرد مسلمانى در هر روز به آن عهد نظر كند و از آن پنجاه آيه قرائت كند.

فرمود حضرت سجاد، عليه السلام، كه آيات قرآن خزانه هايى است، پس هر وقت گشوده شد خزينه اى، سزاوار است كه نظر كنى در آن.

منبع:
چهل حدیث ، امام خمینی (ره)

آداب لحظه سال تحويل

سوال:

آيا برای لحظه سال تحويل آدابی هست؟

آيا دعا در اين لحظه مستجاب است؟

پاسخ:

نوروز به عنوان عید در روایات تعیین نشده است ولی روز بزرگ و مهمی شمرده شده و بسیار با اهمیت می باشد.

هر چند آدابی برای لحظه تحویل سال بیان نشده ولی برای روز اول نوروز اعمالی توصیه شده است :

امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که نووز شد، غسل کن و لباس پاکیزه بپوش و خودت را خوشبو ساز و آن روز را روزه بدار. پس هنگامی که نماز ظهر و عصر و نافله های آن را به جای آوردی، نمازی چهار رکعتی بگزار که در رکعت اوّل آن، سوره حمد و ده مرتبه سوره قدر را می خوانی.

در رکعت دوم آن، سوره حمد و ده مرتبه سوره کافرون را می خوانی. در رکعت سوم آن، سوره حمد و ده مرتبه سوره توحید را می خوانی و در رکعت چهارم، سوره حمد را با سوره های فلق و ناس. پس از نماز هم سجده شکر می گزاری و دعا می کنی. [بدین ترتیب، ] گناهان پنجاه ساله‏ات بخشوده می شود.1

مفضّل، از امام صادق(علیه السلام) نقل می کند که: خداوند بر حزقیلْ وحی فرستاد که: «این روز، روزی گرامی و بلند مرتبه نزد من است. با خود عهد کرده ام هر مؤمنی در این روز از من حاجتی بخواهد آن را برآورده سازم و آن روز، نوروز است».2

منبع:

1- مصباح المتهجّد، ص‏۵۹۱؛ وسائل الشیعة، ج‏۱۲، ص‏۴۲۸ و ج‏۵، ص‏۲۸۸ و ج‏۷، ص‏۳۴۶٫.

2- مستدرک الوسائل، ج‏۱،ص‏۴۷۱؛ (چاپ سنگی) ج‏۶، ص‏۳۵۴ (چاپ آل البیت).

 

دعای زندگان برای مردگان

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند ميت در قبر مانند كسی است كه در دريا غرق شده باشد.

هر چه را ديد، چنگ به آن می زند كه شايد نجات يابد و منتظر دعای كسی است كه به او دعا كند از فرزند و پدر و برادر خويش و از دعای زندگان، نورهايی مانند كوه ها داخل قبور اموات می شود و اين مثل هديه ای است كه زندگان از برای يكديگر می فرستند.
پس چون كسی از برای ميتی استغفاری يا دعایی كرد، فرشته‌ ای آنرا بر طبقی می گذارد و از برای ميت می برد و می گويد اين هديه‌ ای است كه فلان برادرت يا فلان خويشت برای تو فرستاده است و آن ميت به اين سبب، شاد و خوشحال می شود.


منبع:

احیاء علوم الدین، امام محمد غزالی

 
ایده های درآمد زا