بیان اسامی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها...

▪️ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ ﻣﺘﻮﺍﺗﺮﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺎﺻّﻪ ﻭ ﻋﺎﻣّﻪ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻭ ﺷﻴﻌﻴﺎﻥ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺮﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺣﻀﺮﺕ ﺭﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭ ﺳﻠّﻢ ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﺍ ﺑﺘﻮﻝ ﻣﻰﻧﺎﻣﻰ؟ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻧﻜﻪ ﺧﻮﻧﻰ ﻛﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻨﺪ ﺍﻭ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ، ﺩﻳﺪﻥ ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﺍﻥ ﻧﺎﺧﻮﺵ ﺍﺳﺖ.

 #منتهی_الآمال ، باب دوم…

 

اشتراک گذاری این مطلب!

يكى از اسرار صدقه

➖ بايد دانست كه انسان با علاقه مندى و محبت به مال و منال و زخارف دنيويه بزرگ شده است و تربيت گرديده، و اين علاقه در اعماق قلب او جايگزين گرديده. و منشاء بيشتر مفاسد اخلاقى و اعمالى، بلكه مفاسد دينى، همين علاقه است. چنانچه در احاديث كثيره وارد است، و ما در شرح بعضى احاديث به آن اشاره كرديم.

➖ پس، اگر انسان به واسطه صدقات و ايثار بر نفس اين علاقه را بتواند سلب كند يا كم كند، البته قطع ماده فساد و جرثومه قبايح را كرده، و طريق نيل به حصول معارف و انقطاع به عالم غيب و ملكوت و حصول ملكات فاضله و اخلاق كامله را براى خود مفتوح نموده. و اين يكى از نكات بزرگ انفاقات ماليه واجبه و مستحبه است. و در مستحبات اين نكته كاملتر است، چنانچه واضح است.

➖ پس، از مجموع اخبار و آثار اين باب معلوم شد كه صدقه جامع فضايل دنيويه و اخرويه است. از ساعت اول دادن آن با انسان همراه است و دفع بليات مى كند، تا آخر امر در قيامت و ساير مراحل كه انسان را به بهشت و جوار حق برساند.


#چهل_حدیث ، امام خمینی (ره)

اشتراک گذاری این مطلب!

این همان عشق است

استادى از شاگردانش پرسید:

چرا ما وقتى عصبانى هستیم داد می‌زنیم؟
چرا مردم هنگامى که خشمگین هستند
صدایشان را بلند می‌کنند و سر هم داد می‌کشند؟

شاگردان فکرى کردند و یکى از آن‌ها گفت:
چون در آن لحظه، آرامش و خونسردیمان را از دست می‌دهیم

استاد پرسید: این که آرامشمان را از دست می‌دهیم درست است امّا چرا با وجودى که طرف مقابل کنارمان قرار دارد داد می‌زنیم؟
آیا نمی‌توان با صداى ملایم صحبت کرد؟
چرا هنگامى که خشمگین هستیم داد می‌زنیم؟

شاگردان هر کدام جواب‌هایى دادند
امّا پاسخ‌هاى هیچکدام استاد را راضى نکرد.

سرانجام او چنین توضیح داد:
هنگامى که دو نفر از دست یکدیگر عصبانى هستند،
قلب‌هایشان از یکدیگر فاصله می‌گیرد.

آن‌ها براى این که فاصله را جبران کنند مجبورند که داد بزنند.

هر چه میزان عصبانیت و خشم بیشتر باشد،
این فاصله بیشتر است و آن‌ها باید صدایشان را بلندتر کنند.

سپس استاد پرسید:
هنگامى که دو نفر عاشق همدیگر باشند چه اتفاقى می‌افتد؟
آن‌ها سر هم داد نمی‌زنند بلکه خیلى به آرامى با هم صحبت می‌کنند.
چرا؟چون قلب‌هایشان خیلى به هم نزدیک است.
فاصله قلب‌هاشان بسیار کم است.
استاد ادامه داد:هنگامى که عشقشان به یکدیگر بیشتر شد،
چه اتفاقى می‌افتد؟ آن‌ها حتى حرف معمولى هم با هم نمی‌زنند
و فقط در گوش هم نجوا می‌کنند و عشقشان
باز هم به یکدیگر بیشتر می‌شود.

سرانجام، حتى از نجوا کردن هم بی‌نیاز می‌شوند
و فقط به یکدیگر نگاه می‌کنند. این هنگامى است که دیگر هیچ فاصله‌اى بین قلب‌هاى آن‌ها باقى نمانده باش

این همان عشق خدا به انسان و انسان به خداست است که خدا حرف نمی زند اما همیشه صدایش را در همه وجودت می توانی حس کنی اینجا بین انسان و خدا هیچ فاصله ای نیست می توانی در اوج همه شلوغی ها بدون اینکه لب به سخن باز کنی با او حرف بزنی.

اشتراک گذاری این مطلب!

لذتی ابدی که قابل توصیف نیست

رسیدن به بهشت و سعادت ابدی، و آرامش نهایی و متنعم شدن در نعمت‌های زیبای بهشتی آرزوی هر انسان مؤمن به سرای ابدی است. نعمت‌های ارزشمندی که شاید در مخیله‌ی هیچ انسانی قابل تصور نباشد. نعمت‌های زیبا و ارزشمندی که شاید در معرفی آنها به بندگان نوعی مشابهت با نعمت‌های بهشتی لحاظ شده ولی چه بسا این مشابهت صرفاً تنها قرابت اسمی باشد، واز لحاظ کیفی و توصیفی قابل قیاس با نعمت‌های دنیایی نباشد.

یکی از شبهاتی که در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده این است که چرا خداوند متعال برای ترغیب انسان به اعمال صالح نوید نعمت ولذتهای را به انسان می‌دهد که در دنیا بهره‌مندی ازآنها جرم و گناه به حساب می‌آید؟و یا اینکه چه لذتی برای آخرت و نعمتهایش وجود دارد در حالی که در دنیا نیز ازآن نعمتها فراوان دیده می‌شود همچون شکس و شراب و …؟

نکته اول: اولین نکته‌ای که در این خصوص باید مورد توجه و عنایت فراوان قرار گیرد این است که خداوند متعال دنیا را دار امتحان قرارداده است؛ از این رو اگر درآخرت سخنی از محدودیت‌ها نمی‌شود به خاطر این است که درآنجا سخنی از امتحان و تکلیف الهی نیست. یقیناً محدودیت‌ها وممنوعیتهای جنسی از قبیل شکس،‌ شکم بارگی،‌ تمتعات جنسی برای دست پیدا کردن به قله‌های سعادت و کمال وهمچنین تربیت اخلاقی نفوس است که در دنیا برای انسان معین ومشخص شده است.

از امام علی(علیه السلام) درکتاب شریف نهج البلاغه نقل شده است:« حضرت امیر فرمود: « وَ إِنَّ الْیَوْمَ عَمَلٌ وَ لَا حِسَابَ وَ غَداً حِسَابٌ وَ لَا عَمَل‌؛امروز روز عمل است و حسابی در کار نیست، و فردا روز حساب است و امکان عمل نیست»

نکته دوم: نباید تصور کرد نعمت‌های بهشتی به عینه همانند نعمت‌های دنیایی ست؛ تا اینکه گفته شود ما در این دنیا از لذت این چنینی سیر شده وتمایلی به آن نعمتها نداریم؛ چرا نعمت های بهشتی قابل تصور با نعمتها و امکانات دنیایی نیستند. ساکن شدن در بهشت‌ فردوس ومکانهایی که به هیچ وجه زندگی دنیایی نمونه آن را به خود ندید ازجمله‌ی این نعمت‌هاست.  خداوند متعال در توصیف نعمتهای بهشتی می‌فرماید:

«فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِیَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْیُنٍ جَزاءً بِما کانُوا یَعْمَلُونَ [سجده/17]هیچ کس نمى‌داند چه چیز از آنچه روشنى‌ بخش دیدگان است به [پاداش‌] آنچه انجام مى‌‌دادند براى آنان پنهان شده است.»

نکته سوم: نباید تصور کرد تمام نعمت های بهشی نعمتهای مادی و جنسی است که در اوهام بعضی از افراد وجود دارد، چرا که در بهشت نعمتهای معنوی فراوانی وجود دارد که لذت ازآنها قابل قیاس با نعمت‌های مادی و جنسی نیست نعمت همنشینی با اولیایی الهی و نعمت رسیدن به مقام قرب و رضای پروردگار عالم.«رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذلِکَ الْفَوْزُ الْعَظیمُ؛[مائده/119] خدا از آنان خشنود است و آنان [نیز] از او خشنودند. این است رستگارى بزرگ.»

نکته چهارم: دست یابی به نعمت های و امکان دنیایی علاوه برای این که برای همه افراد میسر نمی‌شود تحصیل آن با زحمت بسیار همراه است، در حالی که لذت آنها نیز بسیار کوتاه مدت و ناچیز و غیر قابل قیاس با لذت اخروی است:« لا یَمَسُّهُمْ فیها نَصَبٌ وَ ما هُمْ مِنْها بِمُخْرَجینَ؛[حجر/48] نه رنجى در آنجا به آنان مى‌رسد و نه از آنجا بیرون رانده مى‌شوند» .« وَ فیها ما تَشْتَهیهِ الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْیُنُ وَ أَنْتُمْ فیها خالِدُونَ [زخرف/71] و در آنجا آنچه دلها آن را بخواهند و دیدگان را خوش آید [هست‌] و شما در آن جاودانید.»

اشتراک گذاری این مطلب!

توصیه امام صادق(علیه السلام) به خواندن این دعا

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

این دعا از دعاهای گنجینه است و قرائتِ آن را در هر روز صبح و شب ترک نکن.(سه مرتبه صبح و سه مرتبه ابتدای شب)

 

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی فِی دِرْعِکَ الْحَصِینَةِ الَّتِی تَجْعَلُ فِیهَا مَنْ تُرِیدُ.

خدایا مرا در زره محکم و امنِ خود قرار ده همان زرهی که هر کس را بخواهی در آن قرار میدهی.

 

اصول_کافی، کتاب الدعاء

اشتراک گذاری این مطلب!
 
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)