آرزوی طولانی تهدید است

 


آرزوی طولانی تهدید است، ولی آرزوی کوتاه فرصت. چطور آرزو را کوتاه کنیم؟! آنچه کوتاه‌کننده‌ آرزو است و آرزو را

پیشران می‌کند، صدق عمل است. در مقابل، آنچه شخص را بیچاره می‌کند، تردید در عمل است. انسان

می‌خواهد کاری را انجام دهد، مدام یک قدم جلو می‌رود و یک قدم عقب می‌آید. ریشه‌ این تردید، تسویف است.

چرا شخص دچار تسویف می‌شود؟ چون به خودش وقت و فرصت می‌دهد. با صدق عمل و اقدام می‌توانیم با این

مسئله مقابله کنیم. بهترین کار، اقدام به‌وقت و به‌هنگام است.

منبع:بخشی از سخنرانی حاج اقا حاج علی اکبری

اشتراک گذاری این مطلب!

وقتی حسابی مرتب و خوش بو شد...


بلوز سفید تمیزوقشنگی با یک دامن سرخ تنش بود.جلوی آینه ایستاده بود وبا وسواس موهایش را
شانه می کرد.گفتم مزاحم شدم.جایی می خوای بری...؟

جایی که نه اما
حرفش را نصفه گذاشت.موهایش را بافت و پشت سرش انداخت

همین طور که با من حرف می زد صورتش را آرایش کرد.ملیح و زیبا شده بود.کم کم نگران شدم
نکند مهمان دارد و من بی موقع مزاحمش شده ام.بین رفتن و ماندن مردد بودم که بوی عطر خوشی
فضا را پر کرد.یادته!این عطررو خودت برای تولدم خریدی

وقتی حسابی مرتب و خوش بو شد.

آمدوکنار من نشست تصمیم گرفتم بروم
گفت کجا؟من که جایی نمی خوام برم،فقط ساعت ۰۵:۱۲ دقیقه قرار دارم

بعد به ساعتش نگاهی انداخت.ساعت ۰۵:۱۲ دقیقه بود.سجاده نماز را پهن می کرد تازه فهمیدم
با چه کسی قرار دارد

امام علی(ع) : بهترین لباس ، لباسی است که تورا از خدا به خود مشغول نسازد.

منبع:سایت حیا

 

اشتراک گذاری این مطلب!

مجانی به در خانه آدم میایند.

استاد فاطمی نیا :

هر ماه نوری دارد و هر روز نوری دارد که مجانی به در خانه آدم میایند. این ما هستیم که باید این نورها را حفظ بکنیم.

شیعیان امیرالمومنین نزد خدا عزیز هستند. اینها اگر بر نمازها مراقبت کنند، مساله والدین، مساله غیبت و

حسن خلق و.... را رعایت کنند، این انوار هر روز به در خانه شان می آید.

منتها ما چه می کنیم؟

این انوار را حفظ نمی کنیم. از یکی از بزرگان علما که با آشیخ حسنعلی(نخودکی اصفهانی) محشور بود، پرسیدم

ایشان چگونه به این مقام نزد خدا رسیدند؟ آن ولی خدا جواب داد: "ایشان هرچه بدست می آورد نگه می

داشت." ولی ما انوار را ضایع می کنیم. شب بلند می شود نماز شب می خواند، صبح می نشیند غیبت می

کند. نور نماز شب رفت. با یک حرف تلخ این نورها از بین می رود.

منبع:http://www.asriran.com/fa/news/104012/60-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AC%D8%AF

 

اشتراک گذاری این مطلب!

​اثار وبرکات امام غایب...


اثار وبرکات امام غایب

1-امیدبخشی

2-امنیت بخشی

3-رابط میان آسمان وزمین

4-حافظ علوم واسرارالهی 

5-خودسازی

6-هدایت باطنی

7-فریادرس

8-حفظ کیان شیعه ..امام زمان در توقیع به شیخ مفید فرمودند:ما در رسیدگی وسرپرستی شما کوتاهی واهمال نکرده وشما را ازیاد نبرده ایم ..(احتجاج طبرسی /ج2/ص 598)

منبع:بنیاد فرهنگی مهدویت

اشتراک گذاری این مطلب!

اسلام محتاج به فداکاری است...


امام خمینی (ره)

اولیای خدا برای خدا زحمتها کشیده اند.اسلام با خون پیش رفت با زحمت پیش رفت با فداکاری پیش رفت

وماباید

با فداکاری پیشرفت کنیم .اسلام محتاج به فداکاری است وقران محتاج به فداکاری قشرهای ملت

است.پیامبر

اکرم(ص) به این ملت چشم دوخته.

 

منبع:صحیفه نور /ج7/ص 29 برگرفته از مجله سوش وحی

اشتراک گذاری این مطلب!