موضوع: "خط مقدم ...."

دانلود فیلم سخنان رهبر درباره راهیان نور

بیانات مقام معظم رهبری در جمع هزاران نفر از زائران کاروانهای راهیان نور در منطقه عمومی عملیات شکست حصر آبادان در شرق کارون

 

دانلود فیلم

اشتراک گذاری این مطلب!

خط مقدم

کـسی می تـواند از سـیــم خاردار دشـمـن عـــبــور کـند که از سیم خاردار

نـفـــس عــبــور کـرده باشد .

در گـــــذشــتـه ، جـــهـاد مــبارزه با ســرزمین دشــمن بـــود امـروز جــــهــاد ، مــبـارزه با نـــــفــــس است .

اشتراک گذاری این مطلب!

با شهدا

شهـیـد محمد بروجردی آن قدر به فکر مـردم بـود که هـمـیشه فـکر می کردم در چـند قـدمی بـهـــشـــت است .( یکی از همرزمان شهید )

اشتراک گذاری این مطلب!

بالاترین آرزوها...

شهادت ، حد نهایی تکامل است  ، شهادت بالاترین آرزوها ست ، چه زیباست لحظه ای که تفنگ از زمین کنده می شود و به سوی دشمن نشانه می رود ، چه زیباست لحظه ای که دشمن را ذلیل و خوار به اسارت می گیریم و چه شیرین است آن هنگام که در خون خود می غلتیم و با شهد شهادت سیراب می شویم  .

وصیت نامه شهید محمدرضا رودسر

اشتراک گذاری این مطلب!