موضوع: "ازدواج"

ازدواج كن مگر نه از گناه كاران هستی...

 

پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله)  می فرمایند:

از مردی به نام عكاف پرسید : آیا همسری داری ؟ عرض كرد : خیر . پرسید : آیا كنیزی داری ؟ عرض كرد : خیر . پرسید : آیا توان مالی داری ؟ عرض كرد : آری . حضرت فرمود : ازدواج كن مگر نه از گناه كاران هستی .

منبع:

 بحار الانوار / ج103 /ص219

 
سوگواره عاشورایی